Ring til os på: 57 61 44 44

Hvad laver en fysioterapeut

En fysioterapeut arbejder med menneskets krop og bevægelser.

Fysioterapeuter er uddannet til at undersøge, diagnosticere og behandle problemer i bevægeapparatet.

Fysioterapeuten arbejder også med:

  • Fysiske funktionssvigt i kroppen, fejlstillinger i leddene og kropslige misdannelser.

  • Begrænsninger i aktivetsniveau og færdighedstab.

  • Handicaps.

  • Smerter som følge af skader, sygdomme, andre kropslige og mentale tilstande.

Hos fysioterapeuterne i Benløse behandler vi ud fra et helhedsprincip – et problem et sted i kroppen, kan have sin årsag et andet sted i kroppen.
Vi tilstræber altid, at behandlingen foregår som et samarbejde mellem fysioterapeut og patient. Det gør vi ud fra devisen om at patienten skal være aktivt deltagende i egen helbredelse, for derigennem at opnå det bedste resultat.

Vi har et godt samarbejde med de lokale læger og andet sundhedspersonale.

Ved første konsultation foretager vi en undersøgelse, som ligger til grund for det videre behandlings forløb.

Husk at medbringe Sygesikrings bevis, ved hver behandling, samt et lagen eller stort håndklæde.

Vi har overenskomst med den offentlige sygesikring, så du kan få tilskud til behandlingen, hvis du har en lægehenvisning.

Husk at meddele, om du er medlem af "danmark", så vi kan overføre dine behandlinger elektronisk.

Betaling foregår efter hver behandling, hvis ikke andet er aftalt.

Vi modtager dankort og Mobilepay.

Benløse Fysioterapi
Jeppe Åkjærsvej 2
4100 Ringsted
Tlf: 57 61 44 44
Mail: fysklinik@adr.dk